Kuruluşu ve Gelişimi

Endüstriyel Elektronik Programı 2002–2003 eğitim öğretim yılında öğretime başlamıştır. Bölge sanayisinin ihtiyaç duyabileceği teknik eleman ihtiyacını karşılamak üzere açılmıştır. Buradan mezun olan öğrencilerimiz bütün sanayi kollarının teknik eleman ihtiyacını karşılayabilecek şekilde yetiştirilmektedir. Yaz aylarında Staj/Endüstriye Dayalı Öğretim de uygulamaktadır. Öğrencilerimiz sınavsız geçiş projesi kapsamında Meslek Liselerinin Elektrik veya Elektronik Bölümleri mezunlarından oluşmaktadır.

Programın Amacı

Programın amacı endüstride gerekli olan elektrik enerjisini işletmede kontrol altına alarak elektronik cihazlarda kullanılmasını ve seri üretim yapan fabrikalarda üretimin elektronik olarak kontrolünü sağlayan elemanlar yetiştirmektir.

Programın Kapsamı

Günümüzde geçerli bilimsel ve teknolojik bir meslek eğitimi laboratuar uygulamalarıyla desteklenmektedir. Dersler; gerekli teorik bilgiler, deneysel yetenek ve kabiliyetler, geleneksel ve modern teknolojideki uygulamalara göre verilmektedir. Laboratuarlar modern araştırma ekipmanları ve bilimsel destek sağlayacak donanımlara sahiptir. Mezunlar elektronik, haberleşme, güç sistemleri ve otomasyon alanındaki araştırma enstitülerinde aynı şekilde geleneksel ve modern teknoloji ile üretim yapan endüstrilerde çalışma imkanı bulabilirler.

Makine ve Teçhizat Bilgisi

Elektromanyetik Ölçme Test Cihazı, Koaksiyal Frekans Metreler, Elektronik Laboratuar Seti, Eğitim Seti, Üreticiler, Osiloskop, Elektrik Gösterici Panolar, Tenorotörlar, Sıkma Pensleri, Havya Takımları, Kontrol Cihazları, Simülatörler, Termometreler, Voltmetreler, Multimetre Avometreler, Frekans metreler, Kalibrasyon Sistemleri, Test Makineleri, Ses Frekans Analizörleri, El Aletleri Seti, Takometreler.